Jesteśmy grupą wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli, pedagogów, którzy z pasją i zaangażowaniem budzą w dzieciach ciekawość otaczającym światem, jednocześnie rozwijając w nich twórcze myślenie i działanie. Dzieci na naszych zajęciach uczą się wykorzystywać potęgę swoich umysłów. Im wcześniej człowiek posiądzie tę wiedzę, tym piękniejsze będzie jego życie.

Stworzenie “Akademii Twórczego Rozwoju” wynikało z naszej fascynacji twórczością i popartego pracą pedagogiczną przekonania, że twórcze myślenie można skutecznie rozwijać. Dostarczamy bogatą ofertę działań, które mają wpływ na wszechstronny rozwój dzieci w aspekcie indywidualnym i grupowym. Działań, które mają wpływ na umysł, ciało i duszę uczestnika. Takie zintegrowane działanie pozwala dotrzeć do uświadomionych i nieuświadomionych talentów, umiejętności i potencjałów, które każde dziecko posiada. Pozwala także poznać własne możliwości, a co za tym idzie – odkryć w sobie poczucie własnej wartości.

Naszym najważniejszym zadaniem jest sprawić, aby dzieci polubiły myślenie i nie bały się stawać nawet przed najtrudniejszymi wyzwaniami. Zajęcia dla dzieci:

  • Tworzymy idealne warunki do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie.
  • Animujemy do rozwiązywania problemów z pomocą metod aktywizujących.
  • Wspólnie ćwiczymy wyobraźnięi odwołujemy się do niej.
  • Systematycznie rozszerzamy wiedzę naszych uczestników, ośmielamy do zadawania pytań i zaspokajania ciekawości.
  • Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.
  • Nie zapominamy jednak o tym, aby w czasie zajęć dzieci świetnie się bawiły.

W czasie całorocznej zabawy wykorzystujemy:

– kinezjologię edukacyjną– koordynacja ciała i umysłu, zwiększenie efektywności pracy mózgu,
– elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne- ćwiczenia integracyjne uczące współdziałania w grupie i empatii,
– ćwiczenia na podstawie treningu mentalnego ” Jak być lepszym w szkole ” G. Lang- osiągnięcie sukcesu w szkole poprzez wykorzystanie możliwości i potęgi własnego umysłu od najmłodszych lat,
– techniki pamięciowe – efektywne zapamiętywanie z wykorzystaniem 3 zmysłów ( ruchu, wzroku, słuchu) jako naturalnych mechanizmów zapamiętywania,
– ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji,
– elementy arteterapii  – pokonywanie lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły,
– zabawy rozluźniająco – relaksacyjne,
– zmniejszające poziom stresu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej,
– ćwiczenia rozbudzające myślenie analityczne,
– ćwiczenia podnoszące samoocenę motywację, wyobraźnię i pozytywne myślenie,
– mapy myślowe – notowanie nielinearne usprawniające zapamiętywanie tekstu,
– indywidualny styl uczenia – trening poprawiający efektywność nauki, umożliwiający osiągnięcie lepszych wyników w szkole,
– ćwiczenia dramowe – podnoszące poziom autoprezentacji i asertywności,
– elementy pedagogiki zabawy klanzy,
– łamigłówki umysłowe – usprawniające pracę mózgu,
– doświadczenia i eksperymenty naukowe – rozbudzające ciekawość otaczającym światem,
– trening podnoszący poziom kreatywności, spontanicznej ekspresji i twórczego myślenia,
– trening określania celów,
– dążenie do ich konsekwentnej realizacji,
– ćwiczenia podnoszące wiarę w swoje możliwości
– wysoka samoocena i odkrycie potencjału to 90% sukcesu w sferze społecznej, osobistej, edukacyjnej i zawodowej,
– trening samodzielności w działaniu,
– ćwiczenia rozbudzające komunikatywność.