Kadra zatrudniana w Akademii BYSTRZAK zobowiązana jest do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, podczas corocznych kursów organizowanych przez centralną placówkę w Częstochowie. Są to szkolenia z innowacyjnych metod edukacyjnych znanych na całym świecie, stosowanych w naszej Akademii, tj.: technik pamięciowych, rysowania map myśli, przyspieszania tempa czytania u dzieci oraz czytania globalnego i wielu innych.

Wśród trenerów naszej Akademii jest:

Katarzyna Jurkowska – kierownik Akademii BYSTRZAK w Sandomierzu

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku Filologia polska. Posiada ukończone pedagogiczne studia kwalifikacyjne z potwierdzoną praktyką.

Ponadto od 2015 roku pracuje z dziećmi w zakresie własnej działalności gospodarczej, którą prowadzi nieprzerwanie do dziś.

Ciągle doskonali Swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach. Kilka z nich, które ukończyła:

  • strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej
  • dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole
  • wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej.

Posiada ukończony kurs kierownika i wychowawcy kolonii i korzysta ze swoich uprawnień co rok, podróżując z dziećmi w różne ciekawe miejsca.

Pasjonuje się literaturą psychologiczną, literaturą piękną oraz poezją. Ogromną przyjemność sprawia jej podróżowanie wraz ze swoim mężem i trójką przecudownych dzieci. Łączy podróże z kolejną pasją jaką jest fotografowanie, tworzenie reportaży i prace redaktorsko – medialne.
Cudowna, otwarta na świat osoba, która zaraża optymizmem i chęcią działania.

Dominika Jaworska – trener Akademii

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie:

  • nauczania wychowania fizycznego – studia magisterskie
  • resocjalizacji i socjoterapii – studia podyplomowe.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od 2007 roku, w którym to rozpoczęła pracę w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i kontynuuje ją do dziś.

Jest członkiem gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz nauczycielem socjoterapii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Od początku współpracy z Akademią BYSTRZAK zaangażowana na 100% w zajęcia z „naszymi” dziećmi, jak na sportowca z krwi i kości przystało.

Nie brak jej także innych sportowych pasji. Posiada ukończony kurs instruktora Nordic Walking, uprawia zumbę, biegi oraz interesuje się zdrowym stylem życia.

Swoje umiejętności wykorzystuje także podczas kolonii, półkolonii i wycieczek szkolnych z dziećmi w charakterze kierownika wypoczynku.

Profesjonalistka w każdym calu, o uporządkowanym podejściu do życia. Energię życiową czerpie ze wspaniałych relacji z najbliższymi.

Justyna Tarka – Żołnowska – trener Akademii

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia I stopnia oraz Pedagogika specjalna z edukacją i rehabilitacją osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się – studia II stopnia.

Ponadto ukończyła podyplomowe studia w Krakowskim Instytucie Rozwoju z zakresu integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Przedszkolu Samorządowym w Sandomierzu, Szkole Podstawowej oraz w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Mściowie.

Dodatkowe kwalifikacje Justyny to: kurs I pomocy, szkolenie logopedyczne “Logofigle”, umiejętność tworzenia programu adaptacyjnego dla przedszkolaka.

Interesuje się muzyką, literaturą, kinem i teatrem.

Dzieci pokochały Justynkę od pierwszego momentu, a nam dała się poznać jako “rzemieślnik” w swojej dziedzinie.

Od niedawna szczęśliwa żona kochającego Marcina oraz najlepsza ciocia dla Amelki – na drugim etacie.